Projekti


Kako bismo ostvarili planirane ciljeve, potreban je kontinuirani rad na obnavljanju postojećih i kreiranju novih sadržaja koji doprinose sigurnosti i dobrobiti djece za koju brinemo, zbog čega smo pristupili osmišljavanju i strukturiranju različitih projekata.  Tijekom 2020. planirano je pokretanje sljedećih projekata, trajanje i završetak kojih je predviđen kroz sljedeće dvije do tri godine, ovisno je o dostatnosti financijskih sredstava te mogućnostima i uvjetima na terenu za njihovu provedbu.

Kontaktirajte nas


Imate pitanje za nas? Ideju koju želite podijeliti s nama? Kontaktirajte nas putem on-line formulara ili izravno na e-mail.