Samoodrživi dom za djevojčice


Pokrivanje troškova rada Doma, osiguravanje i održavanje potrebne infrastrukture te troškova koji prate odrastanje i školovanje djevojčica iziskuju prikupljanje visokog iznosa novčanih sredstava. Budući da se svi troškovi vezani za Dom, kao i rad Zaklade, financiraju isključivo donacijama što nije lako predvidiv izvor prihoda u smislu njihove visine i dostatnosti, provođenjem Projekta „Samoodrživi dom za djevojčice“ namjera je učiniti Dom u što većoj mjeri neovisnim o vanjskoj pomoći te mu tako osigurati sigurnu i dugoročnu opstojnost. Početnu fazu projekta predstavlja kupnja zemljišta na kojem bi se sadilo voće i povrće te uzgajale životinje, potrebne za prehranu djevojčica. Sljedeća faza obuhvaća pripremu zemljišta za sadnju voća i povrća, izgradnju nastamba za životinje te kupnju biljaka i životinja. Paralelno sa navedenim aktivnostima odvijala bi se izgradnja ribnjaka za uzgoj i mriještenje riba. Po završetku izgradnje ribnjaka provela bi se nabava ribe te pripadajućeg stroja za proizvodnju hrane za ribe. Krajnja faza projekta obuhvaća izgradnju bunara za vodu kako bi se osigurala dostatna količina vode za održavanje ribnjaka i sadnju voća i povrća.

Više pročitajte na sljedećem linku: Samoodrživi dom za djevojčice - PDF

 

Kontaktirajte nas


Imate pitanje za nas? Ideju koju želite podijeliti s nama? Kontaktirajte nas putem on-line formulara ili izravno na e-mail.