Volontiranje


U vrijeme kada međunarodno volontiranje postaje globalno rasprostranjena aktivnost, a u nekim zemljama i dio turističke ponude, željeli bismo vam uputiti nekoliko poruka koje dodatno pojašnjavaju naše razmišljanje o volontiranju. Volontiranje je pozitivna djelatnost s kojom se može učiniti puno dobra. Međutim, treba djelovati pametno i promišljeno jer ponekad se naše najbolje namjere mogu pretvoriti u nešto beskorisno, pa čak i štetno. Tako, primjerice, tijekom boravka u stranoj zemlji moramo biti dobro upoznati s načinom kako ljudi žive i funkcioniraju u toj zemlji jer ono što mi smatramo dobrim ne znači da je nužno dobro za lokalnu zajednicu i pojedinca unutar nje. Dijeljenje novaca u nekim sredinama može uzrokovati napad na pojedinca koji je novce dobio naprosto zato što mu drugi pojedinac ili skupina taj novac žele otuđiti. Nadalje, kupnjom robe od djece koja ih prodaju na cesti  ponekad potičemo da ta djeca tamo i ostanu i sl. Kako, doduše, nenamjerno ne bismo izazvali štetu,  potrebno je dobro poznavati lokalne prilike, kulturu, običaje, potencijale i mogućnosti. Dobra namjera često nije dovoljna, stoga moramo naučiti kako ispravno pomoći jer biti kreator promjena nije nimalo lak zadatak. 

Volontiranje ne smije biti potaknuto samo samilošću već prije svega empatijom. Empatija je sposobnost razumijevanja i dijeljenja osjećaja s drugim ljudima. Empatija znači razumjeti druge, a bez učenja ih ne možemo razumjeti. Potrebno je umanjivati pomaganje iz sažaljenja i okrenuti se služenju uz učenje. Služenje znači poštovanje, a poštovanje dolazi iz razumijevanja onoga što je drukčije. Svaki osjećaj superiornosti treba odbaciti. Činjenica da netko živi teško i u nama neprihvatljivim okolnosti ne znači da ga trebamo sažalijevati jer možda će ga upravo dane okolnosti učiniti samostalnijom i čvršćom osobom, sposobnom za velike životne borbe. To ne znači da ne trebamo pružiti ruku i olakšati tamo gdje možemo, ali moramo biti svjesni da je u svakom trenutku davanje i primanje uzajamno, a razumijevanje nužno.   

Volontiranjem nerijetko želimo istaknuti sebe. Dok je jedna djevojka volontirala u Kambodži, prišao joj je tamošnji stanovnik i rekao: „Vi stranci baš volite vidjeti svoja imena na zgradama“. Od ove istine ne možemo pobjeći. Ugodno je vidjeti rezultate svoga rada i svoje ime trajno zapisano na nekoj školi, vrtiću i sl.  No, nije dobro da se naše volontiranje ili pomaganje pretvori u podizanje spomenika samome sebi. Pomaganje nema veze s davanjem sebi na važnosti; pomoći znači služiti, a služenje se može vezati samo uz poniznost i zahvalnost. Osobe koje žele pomoći trebaju biti spremne na naporan rad kako bi stekle relevantna znanja i stručnost koje će onda moći proslijediti lokalnoj zajednici kojoj žele pomoći, ali i na naporan rad na razumijevanju i učenju od te zajednice kao i razumijevanju vlastitih emocija. 

Volontiranje ne može biti projekt koji će poslužiti  izazivanju osjećaja postignuća i plemenitosti, i to u kratkome roku. Ono ne smije biti prilika za dobivanje pljeska zbog zanimljivoga sadržaja na društvenim mrežama. Volontiranje mora biti puno više − to je trajno opredjeljenje za dobro, trajna obveza na predani rad i učenje, na služenje i poniznost.  Volontiranje treba značiti preuzimanje odgovornosti. 

U ovom kontekstu željeli bismo usmjeriti i naše djelovanje. Volontiranjem želimo podržati strukturirane i ostvarive projekte, a naši volonteri trebaju biti odgovarajuće kvalificirani. Umjesto pozivanja nekvalificiranih volontera na kratkoročne zadatke tražimo prije svega obrazovane volontere koji su sposobni ostvariti dugoročnije projekte za lokalnu zajednicu. Biramo projekte koji mogu ponuditi konkretnu podršku i imaju jasnu pozitivnu vrijednost za lokalnu zajednicu. Cilj je da projekti u što većoj mjeri budu razvojni te da u konačnici vanjsku pomoć učine što manje potrebnom. Ideje ili projekte koji idu ovim smjerom rado ćemo podržati. Otvoreni smo novim idejama i rješenjima. 

Život u zemljama poput Benina opterećen je kompleksnim problemima. Njihovo rješavanje ne možemo očekivati na temelju kratkoročnih projekata, stoga ciljamo na kompleksnije projekte koje je možda teže provesti, ali će rezultati biti dugoročni i trajni. Ključ je našega djelovanja obrazovanje s ciljem izgradnje samostalnih pojedinaca koji više neće biti ovisni o pomoći drugih. Stoga je naša potreba najviše usmjerena k volonterima koji su spremni prenijeti nova znanja. Osim toga podržavamo i projekte izgradnje i osmišljavanja novih sadržaja ili poduzetničkih ideja. Budući da je u Beninu službeni jezik francuski, osobe koje govore francuski mogu biti od velike koristi. 

Potrebno je razlikovati volontiranje od posjeta. Posjet znači kratkoročni boravak s ciljem upoznavanja i sudjelovanja u svakodnevnome životu, ali bez konkretnoga cilja koji se tim posjetom želi postići. U cilju zaštite djevojčica od prekomjerne fluktuacije gostiju te prevelikih emotivnih podražaja volontiranje unutar Doma sv. Ivana Pavla II. ograničeno je na konkretne i dugoročne edukacijske projekte, dok se broj posjeta želi svesti na minimum, i to pod strogo kontroliranim uvjetima. Navedeno ne znači da su kratkoročni projekti potpuno isključeni ali oni moraju biti korisni za zajednicu. Pratit ćemo razvoj naših djevojčica i odobravati one edukacije koje na pravi način nadograđuju njihova dosadašnja znanja.

Budući da se financiramo isključivo donacijama, ne možemo podmirivati troškove putovanja i boravka volontera, osim u iznimnim situacijama, o čemu će odluku donijeti Upravni odbor Zaklade. 

Slijedom svega navedenoga, prije javljanja za volontiranje u Beninu zapitajte se:
1.    Imam li konkretnu ideju što želim raditi i koji cilj želim postići (barem djelomično razrađen projekt i plan djelovanja)?
2.    Koje vještine imam i kako ih mogu prenijeti?
3.    Jesam li spreman učiti i prilagoditi se lokalnim potrebama?

Ako imate pozitivan odgovor na barem dva pitanja, slobodno nam se javite. Svaka osoba može učiniti nešto drugačije, ali svakoj ideji treba prići strukturirano, educirati se i marljivo raditi za njezin uspješan razvoj. 

Važno je naglasiti da se i bez putovanja u Benin može puno doprinijeti. Stoga, ako imate ideju kako prikupiti novac, stvoriti novu vrijednost, unaprijediti djelovanje Zaklade u Hrvatskoj ili život u lokalnoj zajednici u Beninu, slobodno nam se javite. Rado ćemo razmotriti nove ideje i zajedno s vama  pokušati ih razviti u konkretne projekte. Pozivamo vas i na razmjenu ideja, mišljenja, postavljanje pitanja, traženje odgovora… Tako zajedno učimo i otvaramo nove mogućnosti međusobnoga razumijevanja i rasta. Naša zajednička želja za učenjem treba biti jednako važna kao i želja za volontiranjem i pomaganjem. Pokušajmo razumjeti različitosti, razmišljajmo kritički o svome radu, uputimo povremeno pogled iz druge perspektive, darujmo znanje, služimo s poniznošću, ljubimo i pokazujmo brigu te tako mijenjajmo svijet!
 

Kontaktirajte nas


Imate pitanje za nas? Ideju koju želite podijeliti s nama? Kontaktirajte nas putem on-line formulara ili izravno na e-mail.