Upravni odbor


Lucija ŠubićLucija Šubić, mag. oec. rođena je 1980. u Metkoviću. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u rodnom gradu, upisala je studij poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2003. S obzirom na specijalizaciju tijekom studija na smjeru Financije, svoju poslovnu karijeru započela je radom u poslovnoj banci, a od 2008. zaposlena je u Hrvatskoj narodnoj banci gdje i danas radi. Tijekom svog studija, a pogotovo kasnije tijekom karijere usavršavala se u mnogim domaćim i međunarodnim financijskim institucijama čime je upotpunila svoje iskustvo rada u bankovnom sektoru. U posljednjih desetak godina kroz nekoliko projekata bavila se humanitarnim radom pri čemu je stekla dragocjeno iskustvo pomaganja ljudima u teškim životnim situacijama i prepoznavanja potreba pojedinaca u poteškoćama svakodnevnog života. 

„Uvjerena sam da je bolji svijet moguć, a hrabri pojedinci i zajedničko djelovanje mogu ga učiniti našom stvarnošću. Vjerujem da je ulaganje u ljude investicija s najvećim povratom, a pravo bogatstvo je ono koje se dijeli. Siromašni ljudi su naš blagoslov, od njih možemo puno učiti, prije svega učiti se jednostavnosti i poniznosti.  U meni oni bude duboko poštovanje, divim se načinu na koji se nose sa svojom teškom svakodnevnicom. Ponosna sam i radosna što imam priliku služiti im.“

 

Odilon-Gbènoukpo SingboDr. sc. Odilon-Gbènoukpo Singbo rođen je 1980. u mjestu Hondji u afričkoj državi Benin.  Filozofsko-teološki studij započeo je u međubiskupijskoj bogosloviji u Beninu, a završio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 2009. kad je ujedno i zaređen za svećenika. Licencijat iz moralne teologije obranio je u rujnu 2016., a titulu doktora znanosti iz istog područja stekao je 2019. Od 2009. do 2012. obnašao je službu župnog vikara u župi blaženog Alojzija Stepinca za naselja Bestovje-Novaki i Rakitje te u župi Uzvišenja Svetog Križa – Kerestinec u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Od 2012. do 2016. obnašao je službu župnog vikara u župi svetog Marka Križevčanina u Zagrebu. Od 2016. obnaša službu sveučilišnog kapelana na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu. Tijekom 2015.  u svojoj je domovini, državi Benin, osnovao Dom za djevojčice bez odgovarajuće roditeljske skrbi Sv. Ivan Pavao II. Osim što skrbi o djevojčicama u Domu, već dulji niz godina daje potporu nekolicini djece i studenata iz Hrvatske i Benina za potrebe njihovog školovanja. 

„Pravo bogatstvo za mene predstavlja ispunjen život. Tom cilju nismo bliži kroz materijalno bogatstvo, niti kroz materijalno siromaštvo, nego je važno koliko smo tu za druge. Čovjek se istinski usrećuje kada je tu za druge, kada živi za druge. Biti čovjek za druge često nije lak zadatak, međutim čak i minimalno odricanje može biti razlog za nečiji osmijeh. Kap naše dobrote nekome može biti more radosti.“

 

Goran Vlašić Izv. prof. dr. sc. Goran Vlašić rođen je 1981. u Zagrebu. Nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja u Zagrebu i u Sjedinjenim Američkim Državama, diplomirao je 2003. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Znanstveno obrazovanje nastavio je produbljivati stjecanjem magisterija na istoimenom fakultetu, a zatim i dvaju doktorata na Sveučilištu u Klagenfurtu (Austrija) i na Sveučilištu Bocconi u Milanu (Italija). Od 2003. zaposlen je na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Zagrebu gdje i danas u svojstvu izvanrednog profesora predaje niz kolegija iz područja marketinga na hrvatskom i engleskom jeziku. Tijekom akademske karijere objavio je nekoliko knjiga i napisao niz članaka objavljenih u domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim časopisima. Još od početka svog studija bavio se volonterskim radom kroz nekoliko udruga, pomažući djeci i mladima u razvijanju novih projekata s posebnim naglaskom na poticanje razvoja informatičke pismenosti i na razvoj ideja kreativnosti i inovacija što ujedno predstavlja i fokus njegovog znanstvenog rada.

„Problem siromaštva svoje korijene vuče u nedovoljnoj konkurentnosti pojedinaca/grupa u globalnom kontekstu. Stoga je ključ za razvoj društva i za omogućavanje društvene mobilnosti pojedinaca obrazovanje - fokusirano na stvaranje novih vrijednosti, koje stvara konkurentne pojedince, a time i konkurentnije društvo. Posebno je važno omogućiti djeci i mladima pristup kvalitetnom obrazovanju, kako bi im se opće omogućila prilika za ekonomski uspjeh u životu. Bez obrazovanja, humanitarna pomoć samo privremeno otklanja problem, ali nema potencijala za dugoročno rješavanje problema siromaštva, niti pojedinaca niti društva."

Kontaktirajte nas


Imate pitanje za nas? Ideju koju želite podijeliti s nama? Kontaktirajte nas putem on-line formulara ili izravno na e-mail.